Anglikanien via Tyskland

Nådens är 2008 i december, tog jag kontakt med Ärkebiskopen Robert Duncan, som är Ärkebiskop i Anglican Church in North Amerika. För att se om det gick att fina samarbetsmöjligheter för oss klassiskt kristna i Sverige.

Det gick många turer fram och tillbaka. Telefonsamtal, email, gick över atlanten och många olika planer för möten gjordes, men var ända gång så grusades dessa planer. Så kom då möjligheten att träffa representanter för ACNA i maj i år.
Jag blev kallad till Tyskland för att möta dessa.. Men efter som min ekonomi är som den är så var jag tvungen att tacka nej.
Då blev jag bjuden på resan för de ville verklingen träffas.
Så sagt och gjort, jag satte mig i min lilla Renault 5a, och körde 108 mil på 16 timmar.
För att vara med på det tyska stiftets synod, och fick träffa Biskop Royal U Grote och Biskop Gerhard Meyer. För att beskriva situationen i Sverige som jag uppfattar den.

Dessa två biskopar beslöt sig då för att fråga mig om jag ville tillsammans med dem starta en mission i Sverige.
Jag tackade Ja, och blev kallad till Tyskland igen för att tjänstgöra som ungdomsledare och predikant på ett lägger som det tyska stiftet (REC) har en gång om året för tyska ungdomar som vill träna sig på engelska.
Sagt och gjort, jag åkte ner till Tyskland igen. Jag hade en fantastisk tid. Där träffade jag Biskop Meyer igen och en annan Biskop vid namn Biskop Sam Seaman. De bestämde sig för att göra mig till “Lay Reader” Lektor på Svenska.

Det betyder att den Reformerade Episkopalkyrkan fins och är närvarande i Sverige.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Försöker lära mig mer om mitt funktionshinder.

Självmord

Feedburner, Facebook och socialamedia